An Ghaeilge agus Cultúr in ár gclubanna

An Ghaeilge

Tá eolas faoi imeachtaí i nGaeilge anseo.

The Irish Language

A link to info in Irish about events in Irish.

Ilteangachas

Beidh eolas faoi imeachtaí i meascán de theangacha éagsúla anseo.

Multilingualism

This will be a link to info in English about multilingual events - usually Irish and English. Please contact us to widen this to include more languages.

Scór

Beidh eolas faoi ár gcultúr tradisiúnta anseo.

Scór - culture in general

This will be a link to info in English about our traditional cultural events.